ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. O ιστότοπος https://ngt.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα”) που δημιούργησε και λειτουργεί o Μάριος Σιλλέττι, που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου 71 και Σεράφη, με Α.Φ.Μ 801473687 και Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2114054589, (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η “Εταιρεία”), με Γ.Ε.ΜΗ. 157579601000.

1.2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα «NGT NUTRITION, GLOBAL TRADING», το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://ngt.gr/. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας, ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2.1.     Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί προϊόντα της Εταιρείας ή/και προϊόντα προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Ως προμηθευτής νοείται υπό την έννοια του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και κάθε παραγωγός/συσκευαστής, εισαγωγέας/διανομέας, όπως ορίζεται σε ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις (στο εξής «προμηθευτές» χάριν συντομίας). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στην ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2.2.     Η Εταιρεία δύναται ομοίως να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας,  την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις υπό τον όρο της ενημέρωσης των επισκεπτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2.3.     Η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται στους προμηθευτές και αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. Η Εταιρεία μας δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για ελαττώματα πέραν του ελέγχου της.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

3.1. Ο επισκέπτης πραγματοποιεί τη διαδικασία εγγραφής του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. Ακολούθως, θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας ένα σύνδεσμο προς επιβεβαίωση και ενεργοποίηση του λογαριασμού του στο https://ngt.gr/ (εφεξής, το «μέλος»).

3.2. Η εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας στο https://ngt.gr/ είναι προαιρετική. Ο κάθε χρήστης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο εγγεγραμμένος χρήστης κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει κατά την εγγραφή του, δύναται να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και να προβεί, εφόσον το επιθυμεί, σε οποιαδήποτε παραγγελία.

3.3. Η εγγραφή και η συμμετοχή του επισκέπτη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο επισκέπτης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και η ιστοσελίδα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία την Εταιρεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή (αναφορικά με την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται κατά την εγγραφή επισκέπτη, παρακαλώ δείτε κάτωθι τη σχετική ενότητα «Πολιτική Προστασίας και Προσωπικών Δεδομένων»).

3.4. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την ορθή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ζημία προκύψει από τη μη τήρηση των παρόντων όρων από τους χρήστες.

3.5. Η Eταιρεία δικαιούται ανά πάσα στιγμή και αναιτιολόγητα ή/και αιτιολογημένα (π.χ. για λόγους νομιμότητας) να αρνηθεί την αίτηση ενός χρήστη για εγγραφή του στον ιστότοπο της Εταιρείας και τη διενέργεια συναλλαγών με αυτήν καθώς και να προβεί στη διαγραφή ήδη εγγεγραμμένου μέλους. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς μελών που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ/ΠΕΛΑΤΗ

4.1. Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/μέλος.

4.2. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.3. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης είναι εγγεγραμμένο μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει επιπλέον την υποχρέωση να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και να διατηρεί μυστικό τον κωδικό πρόσβασής του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης του λογαριασμού του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης του εφόσον δεν έχει λάβει τη σχετική ενημέρωση από το μέλος.

4.4. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς νόμους και ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ανωτέρω. Ειδικότερα, ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

4.4.1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

4.4.2.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

4.4.3.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,

4.4.4.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

4.4.5.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

4.4.6.  ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

4.4.7.  παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

4.4.8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

4.5. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών/μελών/πελατών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος.

4.6. Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή τυχόν συναλλαγών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Επιπλέον απαγορεύεται:

4.7.1. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.

4.7.2.  Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της Εταιρείας.

4.7.3. Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο https://ngt.gr/από τους χρήστες του.

4.7.4. Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.

4.8.  Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Eταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της Eταιρείας, η τελευταία ευθύνεται μόνο για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την αμέλεια της Eταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης/μέλος της Εταιρείας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.1. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει ρητά τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη/μέλος, προτού προβεί στην ολοκλήρωση της παραγγελίας του για:

-τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος,

-τη συνολική αξία των προϊόντων/αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ή οποιουδήποτε άλλου τέλους,

-άλλες πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις (έξοδα αποστολής, παράδοσης, ταχυδρομείου).

5.2. Κατόπιν της καταβολής του συμφωνηθέντος ποσού από τον χρήστη/μέλος, η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το περιεχόμενο της παραγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, η οποία ξεπερνά την προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ο χρήστης/μέλος δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (αναφορικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, βλ. αναλυτικότερα κάτωθι τη σχετική ενότητα «ΑΛΛΑΓΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ»).

6. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

6.1. Η παρουσίαση προς πώληση των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Προς το παρόν η Εταιρεία παραδίδει προϊόντα μόνο εντός Ελλάδος και Κύπρου.

6.2. Οι παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας https://ngt.gr/  ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

6.2.1. Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού τιμήματος προς πληρωμή. Εφόσον προχωρήσετε στη συνέχεια στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας με αντικαταβολή (η αντικαταβολή ισχύει μόνο εντός Ελλάδος) τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση .

6.2.2. Στη συνέχεια, η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της διεκπεραίωσης και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει ή όταν είναι έτοιμα προς παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα. Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους όρους που προβλέπονται στο παρόν.

6.3. Παραγγελίες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας μας +30 211 40 54 589.  Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης τηλεφωνικών παραγγελιών καταγράφει τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε καθώς και τα πλήρη στοιχεία για την αποστολή, όπως ακριβώς ζητούνται και στη φόρμα παραγγελίας της ιστοσελίδας μας. Στη συνέχεια, σας καλεί άμεσα στα στοιχεία που εσείς μας έχετε δηλώσει για να σας ενημερώσει για το συνολικό αντίτιμο της παραγγελίας σας και ρωτά πως επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, είτε από το φυσικό κατάστημα είτε παράδοση στον χώρο που επιθυμείτε με courier. Σε περίπτωση που επιλέξετε αποστολή με courier, θα ενημερωθείτε και  για το κόστος των μεταφορικών. Ακολούθως, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, η Εταιρεία μας επικοινωνεί με τον τρόπο που έχετε επιλέξει και στα στοιχεία που εσείς μας έχετε δηλώσει και σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή (στην περίπτωση που έχετε επιλέξει αποστολή με courier) ή προς παραλαβή (σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα).  Επισημαίνεται ότι οι τηλεφωνικές παραγγελίες μπορούν να εξοφληθούν μόνο με αντικαταβολή (το κόστος της οποίας ανέρχεται στο ποσό του 2,50 ευρώ).

6.4. Παραγγελίες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και μέσω των λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στο Facebook, Instragram και Pinterest. Κατά την παραγγελία μέσω των κοινωνικών  μέσων δικτύωσης, ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης παραγγελιών, επιβεβαιώνει ότι επιθυμείτε να προβείτε στην αγορά των προϊόντων και ζητά τα πλήρη στοιχεία για την αποστολή, όπως ακριβώς ζητούνται και στη φόρμα παραγγελίας της ιστοσελίδας μας.

6.5. Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων, θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Σε περίπτωση αντικαταβολής ή εξόφλησης με μετρητά από το φυσικό κατάστημα μας, τα προϊόντα παραδίδονται με παρακράτηση κυριότητας (η αντικαταβολή ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός Ελλάδος).

6.6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη από τους προμηθευτές σε κάποιο/α από τα προϊόντα που θέσατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα υφίσταται σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας, τότε η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι είναι ευθύνη του αγοραστή να μεριμνά για την λήψη των ως άνω ενημερώσεων. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν προβλήματα στο δίκτυο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αγοραστή.

6.7. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης (βλ. αναλυτικότερα κάτωθι στη σχετική ενότητα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»).

6.8. Για να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή στην ιστοσελίδα μας, ο χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία, ο πελάτης/μέλος δεσμεύεται ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχει είναι αληθή και ακριβή, ότι είναι  εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει την παραγγελία και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων.

6.9. Λάβετε υπόψη ότι, λόγω της φύσης κάποιων εκ των προϊόντων μας, τα οποία είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος. Ομοίως, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν/τα προϊόντα δεν παραληφθούν από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσης από δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης.

6.10. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6.11. Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση.

7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7.1. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας διαθέτει επιλογή τρόπου παράδοσης των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Κατά την αίτηση της παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους παράδοσης των προϊόντων:

7.1.1. Παραλαβή των προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται στη στην Αθήνα Αττικής, επί της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου 71 και Σεράφη 49, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 19:00 (εξαιρουμένων των αργιών), με το όνομα που έχετε δηλώσει στην παραγγελία και τον κωδικό παραγγελίας.

Η παραλαβή της παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον λάβετε σχετική ειδοποίηση ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς παραλαβή. Η παραγγελία σας θα παραμείνει διαθέσιμη στο φυσικό μας κατάστημα για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε την παραγγελία σας εντός της ως άνω προθεσμίας, η παραγγελία σας θα θεωρείται ως μη γενόμενη και τα προϊόντα θα αποδεσμεύονται. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ότι επιθυμείτε να παραλάβετε από φυσικό μας κατάστημα, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά από την Εταιρεία μας σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα κάποιου προϊόντος της παραγγελίας σας.

7.1.2. Παράδοση σε διεύθυνση που θα μας υποδείξετε εσείς.

Σε αυτή την περίπτωση, η παράδοση των προϊόντων σας θα πραγματοποιείται με τις συνεργαζόμενες μας μεταφορικές εταιρίες Easy Mail Courier και ΚΙΦΑ Ελλάδος. Σε περίπτωση υπέρβαρου δέματος (άνω των 6kg) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε η παράδοση των προϊόντων να πραγματοποιηθεί είτε με Easy Mail Courier είτε με ΚΙΦΑ Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εξόφληση με αντικαταβολή όταν η αποστολή πραγματοποιείται με ΚΙΦΑ Ελλάδος.

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας με Easy Mail Courier είναι από 1 έως και 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και με ΚΙΦΑ Ελλάδος από 1 έως 7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Επισημαίνεται ότι για παραδόσεις εντός Αττικής  δύναται να υπάρξει καθυστέρηση έως και 15 εργάσιμων ημερών.

Η Εταιρεία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή με βάση το βασικό χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων της εκάστοτε συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της μεταφορικής εταιρίας).  Η Εταιρία δεν εγγυάται για τον ακριβή χρόνο άφιξης ούτε για την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τη σφαίρα ελέγχου της. Η Εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται εκ του νόμου στον αγοραστή.

7.1.3. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση, όπως αναλύονται κάτωθι, η γενική τιμολογιακή πολιτική είναι η εξής:

  • Για αποστολές με βάρος έως 4kg το κόστος είναι 4,50€ για όλη την Ελλάδα. (σημείωση: Το πραγματικό βάρος μετριέται σε συνάρτηση με τον όγκο των προϊόντων)
  • Σε περίπτωση που το βάρος ξεπερνά τα 4kg, η χρέωση ανέρχεται σε 1,90€ ανά επιπλέον κιλό (όταν η παράδοση γίνεται με Easy Mail Courier).

7.1.4. Το κόστος αποστολής για παραγγελίες εντός Eλλάδος θα υπολογίζεται αυτόματα στη σελίδα checkout (ανάλογα με τα στοιχεία ογκομετρικού βάρους κάθε παραγγελίας) και θα περιλαμβάνεται στην αίτηση παραγγελίας σας πριν από την ολοκλήρωση και την πληρωμή.

Τα δέματα παραδίδονται κατά τις ημέρες και ώρες παράδοσης, όπως αυτές καθορίζονται ειδικότερα βάσει του χρονοδιαγράμματος της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε δέσμευση συγκεκριμένης ώρας παράδοσης ή συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση από τη μεταφορική εταιρία.  

7.1.5. Η Εταιρεία μας δύναται να μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση το κόστος αποστολής των προϊόντων. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώσει τους καταναλωτές μέσα από την ιστοσελίδα της. Η οποιαδήποτε μεταβολή δεν θα επηρεάσει τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

7.1.6. Κάθε πελάτης που έχει συμπληρώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στα στοιχεία του, θα παραλάβει από τη μεταφορική εταιρία έναν μοναδικό αριθμό. Με τον αριθμό αυτό είναι δυνατή η παρακολούθηση της παραγγελίας του στο σύστημα εντοπισμού των Easy Mail Courier.

7.1.7. Εάν κατά την παράδοση ο αγοραστής δεν βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβει την παραγγελία του, ο διανομέας θα αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη εταιρεία Courier). Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης τους όπως ρητώς αναφέρεται στους παρόντες όρους. Ο διανομέας θα επιχειρήσει να παραδώσει το προϊόν έως τόσες φορές όσες προβλέπει η πολιτική της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας, άλλως θα παραμείνει στους χώρους του διανομέα με ευθύνη του αγοραστή και δαπάνη και υπό τους γενικούς όρους φύλαξης του μεταφορέα. Η μη παραλαβή της παραγγελίας από τον αγοραστή θεωρείται δικαιολογημένη μόνο στην περίπτωση που ο τελευταίος επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά, αναφέροντας τον λόγο που τον εμπόδισε να παραλάβει την παραγγελία, εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης της παραγγελίας σε αυτόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η μη παραλαβή οποιασδήποτε παραγγελίας, θεωρείται αδικαιολόγητη και η Εταιρία δύναται να την ακυρώσει αυτομάτως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επικοινωνήσει με την Εταιρεία μετά το πέρας των 3 ημερών και δηλώσει ότι επιθυμεί την παραλαβή της παραγγελίας του, η Εταιρία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να αποστείλει εκ νέου την παραγγελία ενώ τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αγοραστή. Σε περίπτωση δε που ο αγοραστής πραγματοποιήσει ξανά οποιαδήποτε παραγγελία την οποία δεν παραλαμβάνει αδικαιολόγητα, τότε η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί στον συγκεκριμένο αγοραστή την αποστολή των προϊόντων παρέχοντάς του τη δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.

7.1.8. Σε περίπτωση αποστολών με ΚΙΦΑ Ελλάδος, δεν παρέχεται μοναδικός αριθμός αποστολής για τον εντοπισμό του δέματος. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται επί πεζοδρομίου και ο πελάτης λαμβάνει κλήση από την μεταφορική πριν την παράδοση, στην οποία οφείλει να απαντήσει. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει το δέμα του και χρειαστεί επανάληψη αποστολής, το κόστος της επαναποστολής το επωμίζεται ο πελάτης. Σημειώνεται ότι ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές δεν εξυπηρετούνται από την ΚΙΦΑ Ελλάδος. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που εσείς μας έχετε δηλώσει και με τον τρόπο που εσείς έχετε επιλέξει (τηλεφωνικά ή μέσω email) και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραλάβετε την παραγγελία σας. Η Εταιρεία μας θα μεριμνήσει ώστε να γίνει αλλαγή του τρόπου αποστολής με Easy Mail Courier, εφόσον το επιθυμείτε κι εφόσον είναι εφικτό. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία μας οφείλει να σας ενημερώσει για τυχόν επιπλέον έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει εγκαίρως και θα πραγματοποιηθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων.

7.2 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

7.2.1. Η παράδοση των προϊόντων σας στην Κύπρο θα πραγματοποιείται με τη συνεργαζόμενη μας μεταφορική εταιρία ACS Courier.

Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι από 5 έως και 8 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Τα δέματα παραδίδονται κατά τις ημέρες και ώρες παράδοσης, όπως αυτές καθορίζονται ειδικότερα βάσει του χρονοδιαγράμματος της μεταφορικής εταιρίας.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε δέσμευση συγκεκριμένης ώρας παράδοσης ή συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση από τη μεταφορική εταιρία.  Οι ημέρες και οι ώρες παράδοσης καθορίζονται ειδικότερα βάσει του χρονοδιαγράμματος της μεταφορικής εταιρίας.

7.2.2. Η Εταιρεία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή με βάση το βασικό χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων της εκάστοτε συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της μεταφορικής εταιρίας).  Η Εταιρία δεν εγγυάται για τον ακριβή χρόνο άφιξης ούτε για την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τη σφαίρα ελέγχου της. Η Εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται εκ του νόμου στον αγοραστή.

7.2.3. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση, όπως αναλύονται κάτωθι, η γενική τιμολογιακή πολιτική για παράδοση στην Κύπρο είναι η εξής:

Για αποστολές με βάρος έως 2kg στην Κύπρο το κόστος είναι 10€.

(σημείωση: Το πραγματικό βάρος μετριέται σε συνάρτηση με τον όγκο των προϊόντων)

Σε περίπτωση που το βάρος ξεπερνά τα 2 kg, η χρέωση ανέρχεται σε 4€ ανά επιπλέον κιλό.

*συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

7.2.4.  Οι παραγγελίες προς Κύπρο ξεκινούν τη θαλάσσια μεταφορά τους την ημέρα Πέμπτη κάθε εβδομάδας. Διευκρινίζουμε, λοιπόν, πως ο εκτιμώμενος συνολικός χρόνος αποστολής της παραγγελίας σας από τη στιγμή της αναχώρησης από την Εταιρεία μας κυμαίνεται από 5 έως και 8 εργάσιμες ημέρες.

7.2.5.  Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με αντικαταβολή δεν είναι διαθέσιμη για την Κύπρο.

7.2.6. Κάθε πελάτης που έχει συμπληρώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στα στοιχεία του, θα παραλάβει από τη μεταφορική εταιρία έναν μοναδικό αριθμό. Με τον αριθμό αυτό είναι δυνατή η παρακολούθηση της παραγγελίας του στο σύστημα εντοπισμού των ACS Courier.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κανένα προϊόν δε δεσμεύεται χωρίς ονομαστική παραγγελία. Οι παραγγελίες ενδέχεται να χρειαστούν 1-3 εργάσιμες ημέρες για να διεκπεραιωθούν από τον προμηθευτή.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1.  Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας διαθέτει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε. Οι τρόποι πληρωμής είναι οι κάτωθι:

8.1.1. Αντικαταβολή. Με αντικαταβολή του αντίτιμου της παραγγελίας σας κατά την παράδοση του προϊόντος/των προϊόντων στον χώρο που επιλέξατε. Το κόστος αντικαταβολής ανέρχεται στα 2,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός Αττικής και για παραγγελίες με κόστος προϊόντων έως 160€. Σημειώνεται ότι η εξόφληση με αντικαταβολή δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που τα προϊόντα αποστέλλονται με ΚΙΦΑ Ελλάδος.

Προσοχή!!! Η αντικαταβολή συνιστά τρόπο πληρωμής των προϊόντων που παραγγείλατε και δεν σχετίζεται με το κόστος για την παράδοση της παραγγελίας σας (μεταφορικά).

8.1.2. Με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Εφόσον έχετε επιλέξει μέθοδο πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η ιστοσελίδα μας σας παραπέμπει στην ασφαλή (secure) φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων της κάρτας σας. Οι συναλλαγές γίνονται μέσω της τράπεζας Πειραιώς. Η NGT δε συλλέγει και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής λαμβάνονται μόνο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.  Αποδεκτές κάρτες είναι Visa, Mastercard, Maestro.

8.1.3. Με PayPal

8.1.4. Πληρωμή στο κατάστημά μας σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημά μας. 

8.2. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

  • Χρέωση σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

8.3. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε προκαταβολή για κάθε παραγγελία καθώς και να αλλάξει την τιμολογιακή της πολιτική χωρίς προειδοποίηση.

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΝΤΩΝ

9.1. Στο σύστημα πόντων έχουν αποκλειστικά πρόσβαση όσοι διαθέτουν λογαριασμό στο online κατάστημα της Εταιρείας μας και πραγματοποιούν αγορές μέσω του λογαριασμού αυτού. Η επιλογή “αγορά ως επισκέπτης” δεν συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα πόντων. Για κάθε 1€ που ξοδεύει το μέλος σε αξία προϊόντων, κερδίζει 1 πόντο. Μπορεί να γίνει εξαργύρωση των πόντων από την πρώτη κιόλας φορά που το μέλος έχει διαθέσιμους πόντους από προηγούμενη αγορά και η αντιστοιχία της εξαργύρωσης 1 cent για κάθε πόντο. Για παράδειγμα αν ένα μέλος έχει 100 πόντους προς εξαργύρωση, κερδίζει 1€ έκπτωση. Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται, να τροποποιεί ή ακόμα και να καταργήσει το σύστημα πόντων χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

10. ΑΛΛΑΓΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

10.1. Αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραγγελία δεν έχει οριστικοποιηθεί και αποσταλεί προς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας δεν είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για λόγους ασφαλείας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον αγοραστή, η Εταιρία θα αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

10.2. Εφόσον δεν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας, υπάρχει η δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, όπως αυτό περιγράφεται ακολούθως. Στην περίπτωση που τυχόν απαιτείται η επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρεία μας ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρα. 10.6.3.. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ενώ έχει ήδη αποσταλεί από την Εταιρεία μας κι ενώ έχει ήδη εξοφληθεί από τον χρήστη/πελάτη, θα πραγματοποιείται επιστροφή του σχετικού αντιτίμου της παραγγελίας (όχι όμως και των εξόδων αποστολής).

10.3. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας του χρήστη/επισκέπτη/μέλους, συνίσταται να ελέγχονται προσεκτικά τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κ.τ.λ.). Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, θα πρέπει να αποστέλλεται εντός 24 ωρών στο email της Εταιρείας [email protected] ευκρινής φωτογραφία, από την οποία να προκύπτει το ελάττωμα του προϊόντος. Εφόσον το εν λόγω ελάττωμα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, το προϊόν θα αντικαθίσταται άμεσα και η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. 

10.4. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης που έχει προβεί σε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εν λόγω σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως, και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει στην Εταιρεία το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

10.5. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα, ή προϊόντα που έχουν ανοιχθεί/αποσφραγισθεί.  

10.6. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος που δεν εξαιρείται, τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:

10.6.1. Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται εντός το αργότερο 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας με ευθύνη σας και δαπάνη σας αποκλειστικά και μόνο προς το φυσικό κατάστημα μας, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου 71 και Σεράφη 49.

10.6.2. Απαγορεύεται η επιστροφή προϊόντων, που πρόκειται να αλλοιωθούν ή να λήξουν σύντομα, καθώς και αυτών που θεωρούνται ακατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.

10.6.3. Η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλλει, θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη το PayPal, Viva Payments, πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου της επιστραφούν τα αγαθά.

 11. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

11.1. Εάν οποιοσδήποτε πελάτης λάβει ελαττωματικό προϊόν, θα πρέπει να αποστέλλεται εντός 24 ωρών στο email της Εταιρείας [email protected] ευκρινής φωτογραφία, από την οποία να προκύπτει το ελάττωμα του προϊόντος. Εφόσον το εν λόγω ελάττωμα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, το προϊόν θα αντικαθίσταται άμεσα και η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Εταιρεία δεν θα προβαίνει σε αντικατάσταση του προϊόντος, δεδομένου ότι η Εταιρεία τηρεί όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας προκειμένου τα προϊόντα της να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.

11.2. Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:

11.2.1.  Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς το φυσικό κατάστημα μας, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου 71 και Σεράφη 49. Η παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία μας θα γίνεται μόνο από τη συνεργαζόμενη μας μεταφορική εταιρία (Easy Mail Courier ή ΚΙΦΑ Ελλάδος) και μόνο εφόσον έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με την Εταιρία μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τη διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

11.2.2. Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει ο αγοραστής, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, ήτοι χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και γενικά τα προϊόντα να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους.

11.2.3.  Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής. Επισημαίνεται ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία μας.

11.2.4. Σε περίπτωση επιστροφής τυχόν ελαττωματικών προϊόντων (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα ελαττωματικά προϊόντα ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας), η επιστροφή διενεργείται υποχρεωτικά κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρεία μας, η οποία αναλαμβάνει τόσο το κόστος όσο και την ευθύνη της μεταφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρα. 10.3..

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο https://ngt.gr/ αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για τη διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας, αποδέχονται ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης όλων των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

12.2. Η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων των προμηθευτών και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και ότι η Εταιρεία (η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής) δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

12.3. Επισημαίνεται ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα, δεν υποκαθιστούν την φαρμακευτική αγωγή και δεν υποκαθιστούν την συνήθη δίαιτα. Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε παρακαλούμε ρωτήστε το γιατρό σας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση προβλήματος υγείας όπως και αλλεργίας σε κάποιο συστατικό παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν προβείτε σε αγορά συγκεκριμένου προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

12.4. Επισημαίνεται ότι πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πρόσθετες πληροφορίες για κάθε προϊόν, είτε αυτές αφορούν τη φύλαξη, την κατανάλωση, ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή χρήση του εκάστοτε προϊόντος.

12.5. Οι σημάνσεις των σημαιών στα προϊόντα δεν υποδηλώνουν την χώρα παραγωγής, ούτε τη χώρα προέλευσης του προϊόντος.

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

13.1. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η εμφάνισή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

13.2. Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο, όλα τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και τοποθεσιών τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με την Εταιρεία, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την Εταιρεία. 

13.3. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, η διάδοση, η μετάδοση, η αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

14.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, εφόσον ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε τροποποίηση δια μέσου της παρούσας ιστοσελίδας. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν μεταβολή των παρόντων όρων χρήσης δεν θα περιλαμβάνει τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν την ανάρτηση των ως άνω τροποποιήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

14.2. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του https://ngt.gr/, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν υπέχει θέση σύμβασης μεταξύ του https://ngt.gr/ και του επισκέπτη/ χρήστη/ μέλους της ιστοσελίδας.